Za darmo 500 PLN
Paradygmaty teologii moralnej konieczne dla rozwiązania problemów we współżyciu seksualnym
Sytuacje trudne - wprowadzenie; 

 Mapa, kompas, kondycja, ekipa; 

 Mapa - prawo naturalne i Boże objawienie; 

 Kompas - sumienie; 
 Kondycja - zdolność do dobrego życia; 

 Ekipa - w góry idzie się razem; 
 Współpraca czterech nurtów moralnych - mapy, busoli, kondycji i ekipy;
Różnorodność sytuacji rodzących problemy we współżyciu seksualnym
Każda ekipa małżeńska ma inne problemy; 
 Wspinaczka idzie coraz lepiej - dojrzewanie do miłości;

 Gdy nie ma się kondycji, aby iść pod górkę - brak wstrzemięźliwości seksualnej, masturbacja, pornografia; 

 Gdy jeden ze małżonków nie chce używać mapy, kompasu i nie ma kondycji - różnice w podejściu do antykoncepcji;

 Dłuższe postoje w czasie wędrówki - laktacja i menopauza; 

 Gdy na szlaku współmałżonek ma kontuzję - vulvodynia, pochwica, ból jąder, przedwczesny wytrysk; 

 Gdy na szlaku pojawi się poważna przeszkoda a nawet przepaść - zagrożenie zdrowia a nawet życia; 
 Kompas musi naprowadzić na Boga - praktyka rozeznania duchowego w sytuacjach nieregularnych; Dezorientująca burza na szlaku - przeinaczanie wypowiedzi Magisterium Kościoła odnośnie sytuacji nieregularnych; 

 Nie wychodzić w góry! - wstrzemięźliwość seksualna nie jest jedynym dobrym rozwiązaniem; 

 W czasie wspinaczki trzeba podjąć decyzję - kryteria aktu moralnego; Apteczka ratunkowa na trudną trasę - racjonalność używania antykoncepcji; 

 Czy nie wsparłbyś mojej pracy dla małżeństw?